Årsmøte MDG Vest-Agder

Hei medlem av MDG i Vest-Agder!

Et nytt år er i gang, og det er all grunn til å se tilbake på 2016 med blide øyne for partiets del. MDG har økt innflytelse og påvirkningskraft både nasjonalt og lokalt, og i valgåret 2017 satser vi på å få en enda større og mer handlekraftig stortingsgruppe!

Fylkesstyret inviterer til årsmøte 14. januar i Tidemannsgården i Mandal, kl 15 . Vel møtt!

Valgkomiteen har følgende innstilling:

Fylkesstyre :
Leder: Anna Despard (gjenvalg)
Nestleder: Erik Hoffmoen (nyvalg)
Kasserer: Ida Jordal (gjenvalg)
Sekretær: Morten Tønnesen (nyvalg)
Styremedlem: Torgrim Olsen (gjenvalg)
Styremedlem: Elisabeth Lindland (nyvalg)
Styremedlem: GU oppnevner sin representant 1. Varamedlem: Birte Simonsen 2. Varamedlem: Mira Svartnes Thorsen 3. Varamedlem: Valgkomitéen innstiller på benkeforslag hvor en prøver å få med noen fra de lokallag som ikke er representert allerede.

Landsstyret : Mira Svartnes Thorsen; vara: Anna Despard Asgard

Representanter til Landsmøtet :
1. Leder for MDG Vest-Agder
2. Morten Tønnesen
3. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
4. Birte Simonsen
1. vara Elisabeth Lindland
2. vara Ida Jordal
3. vara Frode Jerdal
4. vara Mira Svartnes Thorsen

Representant til Grønt Kvinnenettverk : Elisabeth Lindland

Valgkomitè:
1. Anette Seland
2. Jan Kenneth Transeth
3. 1. vara Dag Olaf Torjesen
4. 2. vara Eva Tennfjord

Benkeforslag kan stilles på årsmøtet.

Årsmelding 2016 Vest-Agder MDG

Styret har bestått av:
Leder: Anna Despard Asgard
Nestleder: Birte Simonsen
Kasserer: Ida Jordal
Sekretær: Elianne Brulid (trakk seg i løpet av perioden)
Styremedlem: Torgrim Olsen
Styremedlem: Elisabeth Udjus (GU)
Styremedlem: Morten Tønnessen
1. vara: Mira Svartnes Thorsen
2. vara: Elisabeth Lindland
3. vara: Sander Vestin (GU)

Årets aktiviteter :
1. samling Grønt Kvinnenettverk i Lyngdal, mai.
2. seks fylkesstyremøter: to i Søgne, ett i Lyngdal, tre i Kristiansand.
3. programpresentasjon hos Mira, august.
4. programworkshop på Grønt Senter i Kristiansand, oktober.
5. bevilget støtte til diverse initiativ i lokallagene.
6. sendt deltaker på russeminar i Trondheim, september.
7. fylkesleder deltok på Fremtidskonferansen i Oslo, oktober.
8. tre representanter reiste på Øko-festival i Danmark, november.
9. programhøring med Studentorganisasjonen i Agder, desember.
10. engasjert kommunikasjonsressurs Henriette Falkum en dag i uken fra oktober for å følge opp og promotere fylkestingsrepresentanten vår Birte Simonsen. Facebook og nettsiden oppdatert, god dekning på saker der Birte er profilert.
11. diverse utspill i media: avisinnlegg, utspill, dekning.
12. fått organisasjonsnummer
13. bytter til etisk og miljøvennlig bank
14. nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen bestod av Erik Hoffmoen, Lars Mogens Yndedal og Anette Seland. Une Bastholm gjestet møtet, hyggelig og inspirerende.
15. julebord på Grønt Senter og konsert i etterkant av nominasjonsmøtet. 25-30 deltakere, veldig vellykket og koselig.

Det har vært et aktivt og fint år, med godt samarbeid og fin stemning innad i styret, og relativt god oppslutning om arrangement og møter.

Vennlig hilsen, fylkesstyret.

Regnskap og budsjettforslag, forslag til resolusjoner, fremmes på årsmøtet. Dagsorden for møtet kommer i egen e-post på nyåret.

Med alle gode ønsker for et nytt, grønt år.

For Vest-Agder MDG,

fylkesleder Anna Despard Asgard.