Nominasjonsmøte og julebord

Hei gode MDG’er i Vest-Agder!

Stortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt. Nominasjonskomiteens leder Erik Hoffmoen, nestleder Lars Mogens Yndesdal og medlem Anette Seland har levert sitt endelige forslag.

Listen skal stemmes over og avgjøres av medlemmene på nominasjonsmøtet. Alle medlemmer har forslagsrett på nominasjonsmøtet (benkeforslag).

Vi får hyggelig besøk fra sentralt i partiet, nasjonal talsperson Une Aina Bastholm gleder seg til å treffe medlemmene i partiet her på Sørlandet.
Vi avholder julebord for alle i hele fylket samme kveld. Fylkeslaget kan dekke reise og overnatting (rimeligst mulig) for nominasjonsmøte og julebord. Send søknad til Ida Jordal ijorda@hotmail.com

Dagsorden for nominasjonsmøtet:
1. Møtet åpnes av fylkesleder/representant for fylkesstyret
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
5. Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm har ordet
6. Nominasjonskomitéen legger fram sitt forslag
7. Generell debatt om nominasjonskomiteens forslag
8. Votering over plassene enkeltvis, med støtteappeller – eventuelle spørsmål fra salen - der det er kampvoteringer

Vi gleder oss!