Elisabeth Lindland

3.kandidat, Lærer på ungdomstrinnet

Mål:

  • Å jobbe målrettet for å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Vårt program peker ut en ny, økologisk bærekraftig og fremtidsretta samfunnsutvikling. Norge skal bli mer enn verdens beste land å bo i, vi skal også bli et godt land for resten av verden i solidaritet med mennesker, dyr, natur og ikke minst fremtidige generasjoner.
  • At klimagassutslippene må ned, og naturmangfoldet bevares. Vi kan ikke lengre basere oss på en uansvarlig oljeavhengighet og et økende materielt forbruk som krever nær tre jordkloder.
  • Økologi og livskvalitet må legge rammene for økonomien - ikke omvendt, og dette vil i det lange løp også være det smarteste med tanke på arbeidsplasser og økonomi.