Foreslå kandidater til valg under årsmøtet i MDG i V-A

Det er årsmøte Miljøpartiet De Grønne i Vest-Agder, torsdag den 04. februar.
Årsmøtet skal foreta en rekke valg. Det skal velges et fylkesstyre samt andre posisjoner og representasjoner fra MDG i Vest-Agder. Det utarbeides en innstilling fra valgkomitéen som forelegges årsmøtet. I år består valgkomitéen av Renathe Oma (Lister/Lyngdal), Morten Tønnessen (Kristiansand) og Lars Mogens Yndesdal (Kristiansand)
Valgkomitéen ønsker flest mulig kandidater og oppfordrer medlemmene til å komme med forslag.

4. desember 2015

Det skal på årsmøtet for Vest-Agder MDG i 2016 velges personer til følgende verv:

1. Medlemmer av fylkesstyret (5 styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer)

  • Leder/talsperson
  • Nestleder/talsperson
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Styremedlemmer
  • Vararepresentanter

2. Medlemmer av landsstyret

  • Representant til Landsstyret (1 person)
  • Vararepresentant til Landsstyret (1 person)

3. Skoleringsansvarlig (1 person)

4. Medlemmer av valgkomiteen foran årsmøtet i 2017

  • 3 personer

5. Medlemmer av nominasjonskomiteen foran stortingsvalget i 2017

  • 5 personer med 5 vararepresentanter

Forslag og vurderinger bes sendt til mogens@yndesdal.no innen 10. desember.