Fremtiden til leverandørindustrien og verden forøvrig

«Fremtiden til leverandørindustrien og verden forøvrig», som er et svar på Stein Bergsmarks innlegg «MDG vil rasere Kristiansands leverandørindustri».

5. september 2017

Fysiker Stein Storlie Bergsmark har tidligere gjort det allment kjent at han mener det ikke er bevist at det foregår menneskeskapte klimaendringer. Med det premisset er det ikke noe rart at han synes omstilling er unødvendig, som han i det store og hele argumenterer for i innlegget «MDG vil rasere Kristiansands leverandørindustri».
For de av oss som baserer oss på bredt anerkjent vitenskapelig kunnskap om klimaendringene forholder saken seg litt annerledes. Det er imidlertid forstemmende å se at også de store partiene, oljepartiene, i noen sammenhenger oppfører seg som om de baserte seg på klimafornektelse.
Kristiansands leverandørindustri må omstille seg til en bærekraftig fremtid. I stedet for å overlate forandringen som må skje til en fremtidig markedskollaps, vil De Grønne være føre var og gjennomføre en kontrollert, planlagt omstilling. Den fantastiske kompetansen vi finner i denne industrien må samfunnet nyttiggjøre seg på best mulig måte. Da må vi skape grønne arbeidsplasser, fremfor å satse alt på én hest. Ingeniørkompetanse er helt sentralt i det grønne skiftet, men vi kan ikke fortsette med å rette 80-90 % av Norges investeringer i industrien mot en oljeproduksjon som må trappes ned og snart fases ut. Vi trenger et mangfoldig næringsliv, og et land med mindre oljeavhengighet.
Når de store partiene gir inntrykk av at alt kan fortsette som før, kaster de blår i øynene på folk. De snakker i selvmotsigelser når de i en og samme setning sier at de tar klima på alvor, og vil ha full gass i norsk olje- og gassproduksjon. Og de kommer med løfter de umulig kan holde, når de gir inntrykk av at vi kan basere fremtidens velferd på oljeinntekter på samme måte som vi i stor grad har gjort den siste generasjonen. De som vil basere norsk næringsliv også i fremtiden på å undergrave vårt felles livsgrunnlag ved å pumpe opp olje for full gass, sager i realiteten av den grena de sitter på. Det er ikke god økonomi i det.
Jeg vil avslutte med et bilde. I klimasammenheng befinner vi oss i dag på Titanic, verdens største og flotteste cruiseskip, idet vi akkurat har fått øye på isfjellet vi kommer til å kollidere med. Norge sitter på første klasse – og de første reaksjonene fra ledende krefter, handler mest om å kjempe for å beholde privilegiene på første klasse. Det er ikke vi som skal kutte i oljeproduksjonen, det er det andre land så må gjøre – og ikke minst må alle de landene som produserer kull (bortsett fra Norge, med kullet på Svalbard) stanse sin produksjon umiddelbart. At et av verdens rikeste land tenker sånn, er en skam også med internasjonal rettferdighet for øye. Oljepartiene setter ikke bare vårt felles livsgrunnlag på spill, de er også gjennomført usolidariske i en verden med enorme forskjeller i levestandard.

 

Morten Tønnessen
2. stortingskandidat for Vest-Agder MDG