Fotocredit: Fra venstre: Sona Shyamsukha, Anna Despard Asgard, Vaibhav Bhutoria og Knut Saanum Rosenlund.

Grønn innovasjon

MDG, ved fylkesleder Anna Despard Asgard og valgkampkoordinator Knut Saanum Rosenlund, var på besøk hos Penguin Up som er en del av CoWorx i Kristiansand.

9. september 2017

CoWorkx har 70-80 medlemmer som kan leie alt fra fast kontorplass til møterom og arbeidspult på timebasis, samt treffes til nettverking og erfaringsutveksling over felles lunsj. Bjørn Erik Aastveit fra Connect Sørlandet sitter her. Han hjelper gûndere ved å koble dem med mentorer og investorer gjennom en springbrettprosess som tester ideer samt gir verdifull input og tilbakemelding.

Bjørn synes det er givende, men savner støtten fra myndighetene som så mange festtaler handler om.

Miljøpartiet De Grønne vil redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond, skattefordeler og direkte statlige investeringer; gi gode skattevilkår til grønne næringer, og flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.

Les arbeidsprogrammet HER.

Vaibhav og Sona fra Penguin Up hadde satt av tid til å snakke med MDG Vest-Agder for å demonstrere produktet sitt – en webløsning for samkjøring. Knut kom fort inn i hvordan den fungerer, og vi gleder oss til å ta dette i bruk regionalt hos MDG. Penguin Up er et strålende eksempel på grønn innovasjon. Gjennom løsningen kan man enkelt dele skyss slik at bruk av privatbiler kan bli mest mulig effektiv. Samkjøring, samt bedre kollektivtilbud og tilrettelegging for sykler, er virkemidler MDG vil ta i bruk også på Agder for å nå målene for utslippsreduksjon uten at det går utover livskvalitet og mobilitet.

Grønn innovasjon og grûndervirksomhet med grønt fortegn – et inspirerende besøk, der vi på nær hånd så hvilke muligheter og pågangsmot som finnes, og som med enda bedre rammevilkår virkelig kan blomstre.