Fotocredit:

I tvil? Stem på barnebarna!

10. september 2017

I valgkampen har løftene fra partiene svirret. Noen vil ha mer vei, andre slåss for mindre vei og mer bane. Noen vil ha grønne arbeidsplasser, mens andre vil fortsette med olja. Noen vil legge press på barna i skolen, mens andre vil gi frihet og medvirkning. Er det mulig å finne en retning? Et tips er å rette blikket fremover i stedet for bakover, eller enda klarere, å åpne øynene fremfor å lukke dem. Vi står ved et veiskille, både i Norge og i resten av verden, og vi må handle nå. Ekstreme vinder, bølger og skogbranner snakker til oss med tydelig røst. På vei til valglokalet anbefaler jeg lesing av Harald Sverdrups dikt, «Stemmeseddel», der vi blant mange viktige formuleringer, finner denne «stem på din datterdatters smil». De neste generasjonene fortjener vår solidaritet!

Birte Simonsen
1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne