Fotocredit: Pixabay.com

Karbonfangst er dyrt, risikabelt og usolidarisk

MDG Vest-Agder vedtok på årsmøtet nylig en resolusjon om at pågående satsing på karbonfangst bryter med både føre-var-prinsippet og prinsippet om at forurenseren skal betale. De mener planene bør skrinlegges.

27. januar 2017

–       Ideen om karbonfangst er en redningsplanke for petroleumsindustrien som er med på å forlenge oljealderen, men industrien er og blir en sentral årsak til klimaendringer, mener Birte Simonsen, 1. kandidat til stortingsvalget fra Miljøpartiet de grønne (MDG) i Vest-Agder.

Norges klimagassutslipp er høyere i dag enn de var i 1990. I de fleste andre europeiske land har utslippene begynt å gå ned. En viktig grunn til dette er ifølge Vest-Agder MDG at Norge er ett av fem land globalt som har satset stort på utvikling av karbonfangst.

–       I tjue år har karbonfangst fungert som en lynavleder for diskusjon om reelle kutt i utslipp av klimagasser, sier Morten Tønnessen,         2. kandidat til stortingsvalget for Vest-Agder MDG.

Partiet mener at Norge bør stoppe å lete etter olje og satsingen på å øke utvinningsgraden. I stedet bør produksjonen fases ut i løpet av 20 år. Vest-Agder MDG mener lagringen av karbondioksid innebærer å skyve problemet videre til de neste generasjonene.

–       I denne sammenheng er virksomhet med karbonfangst på linje med atomkraft og dens avfallsproblematikk, sier Simonsen.