Kjøp, kjøp, kjøp!

Hans Petter Horve i Miljøpartiet mener Kristiansand kommune ikke har råd til å la være: Kjøp Sør Arena så fort som mulig, sier han.