MDG Handlingsprogram

Livskvalitet fremfor unødvendig forbruk

Livskvalitet, heller enn unødvendig forbruk

1. Økt velstand = mer lykke?

I løpet av de siste 50 årene har levestandaren i Norge økt jevnt og trutt. Vi tjener mer enn noen gang tidligere, og bruker pengene på flatskjermer, smart-telefoner, sydenturer eller oppussing av badet. Samtidig viser undersøkelser at nordmenn ikke har blitt lykkeligere siden 60-tallet, på tross av at det private forbruket har blitt mangedoblet.

2. Et varmere samfunn

Miljøpartiet De Grønne ønsker et samfunn der livskvalitet settes foran økonomisk vekst. Det er et samfunn hvor det materielle forbruket går ned, og der folk har mer tid til hverandre. Mindre forbruk fører til færre klimagassutslipp og mindre belastning av klodens ressurser. Det er bra for miljøet, men det er også bra for mennesker.

3. Kvalitet foran kvantitet

I tillegg til å forbruke mindre må vi også legge om produksjonen av forbruksvarer slik at den blir mer bærekraftig. I dag er levetiden på elektroniske produkter kort, og vi kjøper en ny vaskemaskin eller mikrobølgeovn i stedet for å reparere den. Måten vi produserer mat på tar ikke nok hensyn til dyrevelferden, og sløser med knappe ressurser. Derfor ønsker De Grønne en omlegging til økologisk landbruk.

Vi vil:

  • Legge til rette for at folk kan ta ut mer fritid og kortere arbeidstid framfor økt lønn.
  • Øke kravene til produktkvalitet og forlenge garantitiden på varer.
  • Fjerne moms på gjenbruk og reparasjon.
  • Legge til rette for flere kolonihager, parsell- og skolehager i byer og tettsteder.
  • Innføre offentlige innkjøpsordninger som sikrer 50% økologisk mat i offentlige institusjoner og kantiner innen 2017.
  • Legge om en større del av landbruket til økologisk produksjon med bedre dyrevelferd.
  • Redusere kasting av mat, blant annet gjennom å opprette sentraler for utdeling av mat og en avgift på matkasting.

– See more at: http://www.mdg.no/politikk/politikk-fra-a-a/tema-3-2/#sthash.iwDMhHzd.dpuf