Fotocredit: Henriette Falkum

MDG møtte studentene

STA (Studentorganisasjonen i Agder) har gått alle de politiske programmene i sømmene og inviterte i den anledning MDG Vest-Agder på høring.

2. desember 2016

Listetopp for stortingsvalget 2017 Birte Simonsen, fylkesleder Anna Asgard og kommunikasjonskonsulent Henriette Falkum møtte opp i dagens møte. Fagpolitisk ansvarlig i STA Kristian Bakken og nestleder for STA Helene Vedal hadde nøye forberedt seg for hva de ville ta opp.

Det er flere ting STA vil ha på plass for studentene og ønsker kommunikasjon med politikere som ønsker det samme. MDG har allerede en del av det i sitt program som nå er ute til høring. STA ønsker ”gratis prinsippet” i høyre utdanning, en økning av grunnbeløpet til 1,5 G (samme som minstepensjonistene), mer kvalitet i utdanning, innføring av sensorveiledning og å beholde og øke ordningen ”Student at risk”. STA skrøt av MDGs forslag til tannlegehelsetjeneste t.o.m. 25 år, men ønsker økt støtte til utvidet helsetjeneste for studenter.

I tillegg ønsker STA faglig mentorer, en læringsmiljø lov som sikrer studenter, mindre parkeringsplasser og flere leseplasser, samt rimeligere og bedre busstilbud med en utvidet buss trasè gjennom campus. Ny forskning inn i studiene og sosialt og grønt entreprenørskap er også noe STA ønsker fokus på.

MDG`s representanter på møte ønsker å ivareta STA`s ønsker og synspunkter og inviterer til fremtidig samarbeid. Dette går forøvrig begge veier.