Fotocredit:

Når havene fylles av plast

Tar MDG tak. Representanten Mira Svartnes Thorsen i Kristiansand Bystyre tok 1.3 opp utfordringene knyttet til mikroplast.

25. mars 2017

Interpellasjon til ordføreren om spredning av mikroplast fra kommunens idrettsanlegg.

Ordfører, den siste tiden har det vært stort fokus på plastforurensing. Takket være en hval med mye plast og null næring i magen, ser det ut til at det er bevegelse i opinionen. Folk krever handling. I Kristiansand er det i særdeleshet to områder vi kan handle på, som vil minke våre utslipp:

  • Kjøre mindre bil – den største kilden til mikroplast er slitasje fra bildekk. Der har vi alle en jobb å gjøre.
  • Bytte ut gummigranulat med kork eller andre egnede naturmaterialer på fotballbaner i kommunen.

Vi skal ta for oss gummigranulat på idrettsanlegg i denne interpellasjonen. Bilkjøring får vi komme tilbake til.

Landets nest største kilde til utslipp av mikroplast.

Miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre vurderer forbud mot oppkuttede bildekk på kunstgressbaner, slik flere norske kommuner har gjort.

I følge Miljødirektoratet er gummigranulat fra kunstgressbaner, den nest største kilden til mikroplast (ca 2000 tonn) i landet. Kun forbigått av slitasje fra bildekk, som står for ca 4500 tonn i året. Dette er mikroplast som finner veien inn i næringskjeden og blir spist av fisk, fulg og andre dyr.

 

Tall og fakta om gummigranulat:

Hver bane inneholder rundt 100 tonn gummigranulat og må etterfylles med cirka 10 tonn per år, på grunn av snørydding, avrenning og fordi det fester seg til sko og klær.

1500 tonn gummikuler forsvinner fra norske fotballbaner hvert år. Det gjør gummigranulat fra kunstgressbaner til den nest største kilden til mikroplastforurensing i Norge.

Nitti prosent av all gummigranulat stammar frå kasserte bildekk. Ifølgje forsking finst det opp mot 60 typar giftstopp og tungmetall i materialet. Bildekk er spesialavfall. I Norge er vi svært nøye med å overholde et giftfritt miljø for barn og unge når vi kjøper klær, leker og toalettsaker til dem, men ikke når vi skal anlegge fotballbaner.

Granulat laget av brukte bildekk inneholder mer miljøgift og sink enn granulat laget fra annet nytt materiale. Alternativene er andre typer granulat (kork) og sand.

Hva gjør ordføreren for å hindre spredning av mikroplast fra idrettsanlegg i Kristiansand?

 

Forslag til vedtak:

  1. Kristiansand Bystyre ber administrasjonen følge anbefalingene fra Miljødirektoratet og snarest utfase gummigranulat.
  2. Det skal ikke anlegges nye kunstgressbaner med gummigranulat eller plastkuler i Kristiansand.
  3. Bystyret anmoder administrasjonen om å legge frem den lokale handlingsplanen mot plastforsøpling av skjærgården som ble vedtatt i budsjettmøte 2016 sammen med årets miljø- og klimamelding.