Nytt fra MDG i Kristiansand

MDG I KRISTIANSAND VIL STYRKE SENTRUM

Miljøpartiet De Grønne / Hans Petter Horve tar et initiativ for å styrke Kristiansand sentrum og har anmeldt en interpellasjon.

Interpellasjon fra Hans Petter Horve (MDG) vedr. «Et grønnere sentrum og styrking av Posebyen»

Kvadraturen er miljøbyen Kristiansand sitt hjerte og sentrum. Den er byens sentrale samlingspunkt både for innbyggerne og turister. Som Norges femte største by ønsker man et levende sentrum med et aktivitetsfullt og levende miljø.

Mye bra er gjort når det gjelder å styrke sentrum. Parkvesenet nedlagt en fantastisk jobb når det gjelder Bystranda, Odderøya er blitt et fint rekreasjonsområde og Markens gate har fått en mer innbydende atmosfære.

Imidlertid er det store utfordringer når det gjelder Kvadraturens framtid. Mange butikker legges ned, lokaler står tomme og handelslekkasjen til Sørlandsparken øker kraftig. I tillegg er mange plaget av støv og luftforurensing av biltrafikken.

Byens kjerne trenger en langt mer offensiv og fremtidsrettet grønn byutvikling. Stadig flere ønsker et mer bilfritt sentrum, bedre sykkelmuligheter og parkområder. Bystyret har også ved en rekke anledninger fattet beslutninger om å styrke Kvadraturen som samlingspunkt både for byens befolkning og tilreisende. Ordføreren har sågar ytret ønske om et betydelig økt antall fastboende i byens kjerneområde.

Miljøpartiet De Grønne mener det uten tvil finnes mange måter å styrke Kvadraturens status. Som et ledd i de trafikale utfordringene mener vi mye kan løses ved å styre parkeringen under bakkenivå og parkeringshus i randsonene. Mest mulig kontinuitet av sykkelstier gjennom Kvadraturen og flere gågater vil bidra til å løfte tiltrekningskraften. I tillegg finnes det også tiltak som minst mulig gjennomkjøring og parkering på gateplan.

En interessant tankegang kan være å etablere Festningsgata som en grønn alle`. Den kan etableres med butikker, restauranter og cafeer på gateplan, samt att trafikken ledes under. . Det er ikke nødvendigvis ramper i alle retninger, men en til hver side i hver ende.

Posebyen er en svært viktig del av Kristiansands sentrum. Denne delen må bevares og kan sikres som en grønnere «gamleby». Dog trengs det politisk handlingsvilje og mot. Det kan blant annet gjøres gjennom enveiskjøring, utvidet gangfelt og kun parkering på den ene siden på den ene siden av veien.

Med bakgrunn i de beskrevne forhold, så bes ordføreren svare på følgende spørsmål:
1. Er ordføreren bekymret over utviklingen med stadig større handelslekkasje til Sørlandsparken?
2. Hvordan stiller ordføreren seg til forslaget om å etablere Festningsgata som en fremtidig grønn alle`?
3. Hva er konsekvensene av Miljøpartiets De Grønnes tankegang om skisserte tiltak i Posebyen?
4. Kan ordføreren ta initiativ til en direkte kontakt med interessegruppene i Posebyen med en videre dialog?
Kristiansand den 18. mars 2014
Hans Petter Horve / MDG Kristiansand