Nytt styre for 2017

Fotocredit: Henriette Falkum

Årsmøte i Vest-Agder MDG gikk 14. januar av stabelen i vakre Mandal. Den historiske Tidemandsgården laget en god ramme rundt et hyggelig og samlende arrangement.

19. februar 2017

Etter å ha spist god thailandsk mat ble årsmelding, regnskap og budsjett behandlet. Nytt styre ble valgt. Anna Despard Asgard fortsetter som styreleder, Birte Simonsen fortsetter som nestleder, Ida Jordal fortsetter som kasserer, Mira Svartnes Thorsen fortsetter som vara og representanter til landsmøtet, Torgrim Olsen fortsetter som vara og representant for Grønt Kvinnenettverk ble Elisabeth Lindland. Nye tilskudd til styret ble Erik Hoffmoen som sekretær, Knut S Rosenlund som styremedlem og representant fra Grønn Ungdom ble Nathaniel Lyngmo Steinhaug.

Avslutningsvis behandlet møtet to resolusjonsforslag, hvorav ett om karbonfangst ble vedtatt. Dette har siden dannet grunnlag for leserinnlegg og debatt i Fedrelandsvennen. Utover et ønske om at forslagene burde ha blitt formidlet på et tidligere tidspunkt, var det enighet om at møtet var vellykket.

Vest-Agder MDG går inn i valgåret 2017 med både nye og gamle styremedlemmer som er innstilt på å gi alt og jobbe for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Neste år håper vi på doblet antall oppmøtte medlemmer. Meld deg inn i dag, eller verv en venn slik at vi kan bli enda større og mer handlekraftige i Agder!

 

På bildet:

Bak f.v.: Knut S. Rosenlund og Erik Hoffmoen. Midten f.v.: Anna D. Asgard, Elisabeth Lindland og Mira Svartnes Thorsen. Foran f.v.: Nathaniel Lyngmo Steinhaug og Birte Simonsen. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Ida Jordal og Torgrim Olsen.