Reagerer på høyere busspriser

Hans Petter Horve, som representerer De Grønne i Kristiansand bystyre, reagerer på de voksende bussprisene i byen.

– Kristiansand har i en årrekke profilert seg som en av Norges ledende miljøbyer, skriver Horve i en interpellasjon. – Et av de viktigste satsingsområdene har vært å skape en bærekraftig samferdselspolitikk. Reduksjon i forurensende biltrafikk og økning i antallet busspassasjerer har vært de mest sentrale stikkordene.

Nå advarer Horve mot et negativ utvikling. – Nettbuss Sør overtok fra nyttår driften av busstransporten i kristiansandsregionen. Selskapet har hatt meget store problemer knyttet til blant annet nytt billettsystem, forsinkelser og overfylte busser. Imidlertid er de største problemen knyttet til stadig økende busspriser

Horve viser til en stadig takstøkning de siste årene, sist med en rekordhøy økning i januar. – Takstene på enkeltbilletter har økt med 25 prosent på de korteste turene, fra 20 til 25 kroner, påpeker Horve. Prisene på ungdomskort, studentkort og periodekort har også steget.

Horve mener at befolkningen og busspassasjerene er i ferd med å miste tilliten til politikernes stadige fine lovnader om et bedre kollektivtilbud. Blant folk flest er misnøye med prisnivå noe som stadig fremheves. Horve mener befolkningens misnøye nå må tas på alvor, og at bussprisene må reduseres. Han viser til at kommunen allerede har vedtatt at bussprisene skulle settes ned fra inneværende år, dette i forbindelse med handlingsplanen Fremtidens byer som ble vedtatt 22. april 2009.

Horve stiller i den sammenheng tre spørsmål til Kristiansand-ordfører Per Sigurd Sørensen (Høyre):

  1. Deler ordføreren Miljøpartiet De Grønnes bekymring når det gjelder befolkningens tillit til kollektivtransporten i kristiansandsregionen?
  2. Mener ordføreren at det er riktig å gjennomføre en stadig økning av bussprisene i miljøbyen Kristiansand?
  3. Står ordføreren fremdeles inne for de tiltakene som er vedtatt gjennom handlingsprogrammet til Framtidens byer?