Stilling ledig som Regionsekretær

Regionsekretærer – Miljøpartiet De Grønne

Regionsekretær for Vest- og Sørlandet

Norges nye stortingsparti, Miljøpartiet De Grønne, utlyser en 80% prosjektstilling som regionsekretær i Vest- og Sørlandet, med tiltredelse fra 01.08.2014. Prosjektstillingen varer frem til januar 2016, med mulighet for forlengelse. Det vil også være aktuelt å øke stillingsomfanget, slik at stillingen etter hvert blir en 100% stilling.

Regionsekretærene inngår i det nasjonale sekretariatet, men er plassert på fylkeskontoret i Bergen. Region for Sør- og Vestlandet skal dekke fylkene: Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Det skal så langt det er mulig legges til rette for kontor i arbeidsfellesskap med folkevalgte eller tilgrensende organisasjoner.

Oppgaver:
• Bidra til etablering av nye lokallag
• Bistå fylkesstyrene og lokallagsstyrene med administrativ støtte etter behov, blant annet med nyhetsbrev og hjemmesider
• Svare medlemmer av fylkeslagene på spørsmål via telefon eller e-post
• Bistå til å etablere rutiner slik at regninger, reiseregninger og andre dokumenter sendes til det nasjonale sekretariatet og offentlige myndiheter for behandling og effektuering
• Koordinere kurs og opplæring innen fylkeslagene
• Holde tett og regelmessig kontakt med fylkeslederne og kommunisere med dem via Skype, e-post eller andre løsninger
• Andre oppgaver som tillegges fra den nasjonale organisasjonen.

Du behøver ikke være medlem av partiet for å søke, men vi er ute etter en person som er positiv, har gode samarbeidsevner, og som evner å jobbe selvstendig. Relevant høyskoleutdanning er ønskelig, men dokumentert erfaring kan kompensere for dette.

Tiltredelse fra 01. august. Lønn etter statens lønnstrinn 40. Kvinner oppfordes til å søke. Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 01.05.2014, til stilling@mdg.no

Har du spørsmål kontakt partisekretær Mikkel Storm Glomstein, mikkel.glomstein@mdg.no, 452 48 129.

Regionsekretær for Oslo og Akershus

Norges nye stortingsparti, Miljøpartiet De Grønne, utlyser en 100% prosjektstilling som regionsekretær for Oslo og Akershus, med tiltredelse fra 01.06.2014. Prosjektstillingen varer frem til januar 2016, med mulighet for forlengelse.

Regionsekretæren inngår i det nasjonale sekretariatet, og jobber tett opp styrene i begge fylkeslag.

Oppgaver:
• Bistå fylkesstyrene og lokallagsstyrene med administrativ støtte etter behov
• Svare medlemmer av fylkeslagene på spørsmål via telefon eller e-post
• Innkalle til møter i fylkeslagene og føre referat fra møtene dersom ikke annet vedtas i møtet
• Sikre at regninger, reiseregninger og andre dokumenter sendes til det nasjonale sekretariatet for behandling og effektuering
• Koordinere kurs og opplæring innen fylkeslagene
• Regnskap og budsjettmessige oppgaver
• Enkel publisering på nettsider, og grunnleggende teknisk bistand til lokallag

Du behøver ikke være medlem av partiet for å søke, men vi er ute etter en person som er positiv, og som evner å jobbe selvstendig. Erfaring og kunnskap fra organisasjonsarbeid er en fordel. Grunnleggende erfaring med regnskap er en forutsetning, men nasjonalt vil kunne tilby oppfølgning og innføring i relevante program. Det er ønskelig at du er god i bruk av sosiale medier og har erfaring med publiseringerverktøy (wordpress).

Tiltredelse fra 01. juni. Lønn etter statens lønnstrinn 40. Kvinner oppfordes til å søke. Har du spørsmål kontakt partisekretær Mikkel Storm Glomstein, mikkel.glomstein@mdg.no, 452 48 129.

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 10.04.2014, til stilling@mdg.no

Regionsekretær – Østlandet

Norges nye stortingsparti, Miljøpartiet De Grønne, utlyser en 75% prosjektstilling som regionsekretær på Østlandet, med tiltredelse fra 01.06.2014. Prosjektstillingen varer frem til januar 2016, med mulighet for forlengelse.
Regionsekretærene inngår i det nasjonale sekretariatet, og har ansvar for følgende fylker: Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland. Det skal så langt det er mulig legges til rette for kontor i arbeidsfellesskap med folkevalgte eller tilgrensende organisasjoner. Den tilsatte vil ha anledning til å sitte ved partiets kontorer i Oslo, men en mer fleksibel ordning vil kunne være aktuelt. Oppgaver:
Bidra til etablering av nye lokallag
Bistå fylkesstyrene og lokallagsstyrene med administrativ støtte etter behov
Svare medlemmer av fylkeslagene på spørsmål via telefon eller e-post
Innkalle til møter i fylkeslagene og føre referat fra møtene dersom ikke annet vedtas i møtet
Sikre at regninger, reiseregninger og andre dokumenter sendes til det nasjonale sekretariatet for behandling og effektuering
Koordinere kurs og opplæring innen fylkeslagene
Oppgavene vil variere noe avhengig av behov i de ulike fylkeslagene og deres årshjul, og vil avtales endelig i forbindelse med tilsettelse.

Du behøver ikke være medlem av partiet for å søke, men vi er ute etter en person som er positiv, og som evner å jobbe selvstendig. Erfaring og kunnskap fra organisasjonsarbeid er en fordel.

Tiltredelse fra 01. juni. Lønn etter statens lønnstrinn 40. Kvinner oppfordes til å søke. Har du spørsmål kontakt partisekretær Mikkel Storm Glomstein, mikkel.glomstein@mdg.no, 452 48 129.

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 01.04.2014, til stilling@mdg.no

Regionsekretær for Midt-Norge
Norges nye stortingsparti, Miljøpartiet De Grønne, utlyser en 50% prosjektstilling som regionsekretær i Midt-Norge, med tiltredelse fra 01.06.2014. Prosjektstillingen varer frem til januar 2016, med mulighet for forlengelse.

Regionsekretærene inngår i det nasjonale sekretariatet, men er plassert i Trondheim. Det skal så langt det er mulig legges til rette for kontor i arbeidsfellesskap med folkevalgte eller tilgrensende organisasjoner. Oppgaver:
Bidra til etablering av nye lokallag
Bistå fylkesstyrene og lokallagsstyrene med administrativ støtte etter behov
Svare medlemmer av fylkeslagene på spørsmål via telefon eller e-post
Innkalle til møter i fylkeslagene og føre referat fra møtene dersom ikke annet vedtas i møtet
Sikre at regninger, reiseregninger og andre dokumenter sendes til det nasjonale sekretariatet for behandling og effektuering
Koordinere kurs og opplæring innen fylkeslagene
Oppgavene vil variere noe avhengig av behov i de ulike fylkeslagene og deres årshjul, og vil avtales endelig i forbindelse med tilsettelse.

Du behøver ikke være medlem av partiet for å søke, men vi er ute etter en person som er positiv, og som evner å jobbe selvstendig.

Tiltredelse fra 01. juni. Lønn etter statens lønnstrinn 40. Kvinner oppfordres til å søke. Har du spørsmål kontakt partisekretær Mikkel Storm Glomstein, mikkel.glomstein@mdg.no, 452 48 129.

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 01.04.2014, til stilling@mdg.no

Regionsekretær for Nord-Norge
Norges nye stortingsparti, Miljøpartiet De Grønne, utlyser en 50% prosjektstilling som regionsekretær i Nord Norge, med tiltredelse fra 01.06.2014. Prosjektstillingen varer frem til januar 2016, med mulighet for forlengelse.

Regionsekretærene inngår i det nasjonale sekretariatet, men er plassert i Tromsø. Det vil så langt det er mulig legges tilrette for kontor i arbeidsfellesskap med folkevalgte eller tilgrensende organisasjoner. Oppgaver:
Bidra til etablering av nye lokallag
Bistå fylkesstyrene og lokallagsstyrene med administrativ støtte etter behov
Svare medlemmer av fylkeslagene på spørsmål via telefon eller e-post
Innkalle til møter i fylkeslagene og føre referat fra møtene dersom ikke annet vedtas i møtet
Sikre at regninger, reiseregninger og andre dokumenter sendes til det nasjonale sekretariatet for behandling og effektuering
Koordinere kurs og opplæring innen fylkeslagene

Oppgavene vil variere noe avhengig av behov i de ulike fylkeslagene og deres årshjul, og vil avtales endelig i forbindelse med tilsettelse.

Du behøver ikke være medlem av partiet for å søke, men vi er ute etter en person som er positiv, og som evner å jobbe selvstendig.

Tiltredelse fra 01. juni. Lønn etter statens lønnstrinn 40. Kvinner oppfordres til å søke. Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen 01.04.2014, til stilling@mdg.no

Har du spørsmål kontakt partisekretær Mikkel Storm Glomstein, mikkel.glomstein@mdg.no, 452 48 129
Kategori 1
Administrasjon / Kontor/ Personal
Kontormedarbeider / Sekretær

Bransje
Organisasjoner

Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon – Sekretær