Fotocredit:

Strengere tiltak mot spredning av mikroplast

Allerede i februar i fjor foreslo MDG Kristiansand strenge tiltak mot forsøpling i skjærgården og spredning av mikroplast. Før jul prøvde de å sette av en krisepakke på 10 millioner mot det økende problemet. På landsmøte i helgen ble det vedtatt en enda tydeligere resolusjon.

13. mai 2018

– Allerede i februar i fjor foreslo MDG strenge tiltak mot spredning av mikroplast og for opprydding i Kristiansands skjærgård. Vår forpliktelse overfor å ta kampen mot en plastforurensing har blitt enda tydeligere med denne resolusjonen vedtatt på helgens landsmøte i MDG. Vi har flyttet frontene og det er en ren glede å se at så mange av de andre partiene har tatt til seg vårt syn, vi lover å fremme enda tydeligere krav til ren natur og rent vann i fremtiden, sier Mira Svartnes Thorsen, bystyrerepresentant i Kristiansand og delegasjonsleder for MDG Vest-Agder på årets landsmøte.

 

De fleste har fått med seg de illevarslende spådommene fra World Economic Forum om at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Såpass mange at det på årets Strandryddedag var 100.000 mennesker som trakk ut i hav og hei for å plukke søppel. Det er dobbelt så mange som ryddet søppel i hele fjor.

 

Plasten vi allerede har latt fare ut i økosystemene blir nemlig ikke borte. Den brytes sakte ned til mindre og mindre biter. Fra plast til mikroplast til nanoplast. Dette medfører en alvorlig helserisiko for mennesker, dyr og fisk. Spesielt mennesker, som er på toppen av næringskjeden, er utsatt for å få i seg mikro- og nanoplast gjennom kosten.

 

– Dette er urovekkende informasjon, selvsagt. Det er nettopp derfor vi er så tydelige på at konkrete, strenge og umiddelbare tiltak må prioriteres av både regjering og lokale myndigheter. I tillegg setter vi i vårt reviderte 2018-budsjett av 1 milliard til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Det handler om vår nasjonale sikkerhet både innen helse, mat og naturvern, sier Svartnes Thorsen.

 

– Vi i MDG foreslo før jul å sette av en krisepakke på 10 millioner mot marin forsøpling og spredning av plast. Det ville være smart av byens befolkning å minne sine representanter i bystyret på at vi drikker det samme vannet og spiser den samme maten, uavhengig av politisk farge, fortsetter hun.

 

Lørdag vedtok MDGs landsmøte en omfattende resolusjon mot plastforsøpling i Norge og verden:

 

  • Forby engangsartikler av miljøskadelig plast innen 2020.
  • Fase ut bruk av miljøskadelig plast innen 2024.
  • Fjerne gummigranulat fra alle norske kunstgressbaner innen 2020, og gi fotballen penger for å bytte ut plast med miljøvennlige alternativer
  • Gjøre Norge til det første landet der bilene kjører på dekk uten mikroplast
  • Betale fiskere for å fiske plast i havet.
  • Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp for eksempel av undervannsdroner.
  • De Grønne vil sette av en milliard i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Den første milliarden skal komme allerede i revidert budsjett for 2018 som Stortinget skal behandle i juni.