Fotocredit:

Uansett regjering, Norge må åpne for å ta i mot klimaflyktninger, og Agder må gå foran

Mange fattigfolk bor ved havet, og konsekvensene av klimaendringene gjør at de både mister hjem og livsgrunnlag.

10. september 2017

– Det nytter ikke å bruke retorikken om at de skal hjelpes der de er, for der de var, er det ikke noe sted lenger, sier førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vest Agder, Birte Simonsen.

Som oljenasjon hare vi et stort ansvar. Forskning viser at økt havnivåstigning kan gi så mange som to milliarder flyktninger innen 2100.

De Grønne vil derfor at Norge skal ta imot 1000 klimaflyktninger på en egen kvote i løpet av kommende stortingsperiode, samtidig som vi vil erstatte utrygge oljejobber med 150.000 nye grønne jobber i løpet av 15 år.

Miljøpartiet De Grønne lokalt vil ta initiativet til at Agder blir en drivkraft i dette arbeidet. Vi vet hva det vil si å leve ved og av havet og må nå vise vår solidaritet, sier Simonsen.