Vi minner om Landsmøtet 2014

Ethvert medlem har rett til sende inn forslag til Landsmøtet. Men forslagsfristen etter vedtektene går ut den 13. mars.

En annen rettighet ale medlemmer er å kunne delta på landsmøtet. Dette er en svært generøs bestemmelse. Den kom nok til når MDG var et miniparti og det er tvilsomt om denne bestemmelsen i Miljøpartiets vedtekter overlever Årsmøtet 2014. Derfor er det nok siste gang et medlem kan stille på årsmøtet uten annet enn en rettighet etter vedtektene:

§ 7.5. Andre medlemmer enn de valgte delegatene kan melde seg på landsmøtet som observatører med tale- og forslagsrett. –

Link til vedtektene:  http://www.mdg.no/om-oss/vedtekter/#sthash.XqELPl6G.dpuf

Link til Landsmøtet 2014: http://www.mdg.no/mdglm/