Vision Skatepark

Miljøpartiet De Grønne beklager at formannskapet i Kristiansand 24. august ikke ville realitetsbehandle forslag om å dekke husleie og skaffe årlig støtte for Vision Skatepark fram til 2016.

Vi krever nå svar fra ordfører Per Sigurd Sørensen og stiller ham følgende spørsmål i en interpellasjon i bystyret:
1. Deler ordføreren Miljøpartiet De Grønnes synspunkt om at Vision Skatepark er et unikt fritidstilbud for barn og unge, som må opprettholdes?
2. Vil ordføreren umiddelbart ta initiativ, slik at den videre driften av skateparken sikres et bærekraftig driftsgrunnlag?

Lenke til saken hos fvn.no