Nyheter

Kategori: Artikler

Når havene fylles av plast

Tar MDG tak. Representanten Mira Svartnes Thorsen i Kristiansand Bystyre tok 1.3 opp utfordringene knyttet til mikroplast.

...

Ildsjelen Birte Simonsen topper listen for Stortingsvalget 2017

– Jeg er glad for å bli vist tilliten, og synes det er viktig å bli med i en valgkamp der miljø og omstilling nødvendigvis må bli det viktigste, sier Birte Simo...

Årsmøte 2016 i MDG i Kristiansand

Redaksjonen minner om:

MDG i Kristiansand innkaller til årsmøte.
Tid: Mandag den 01.02. kl. 18.00
Sted: Rådhuset i Kristiansand.

...

Støtt opp om kampanjen

 

 
Hemmelige fabrikker
24. april er det er to år siden 1138 mennesker døde i Rana Plaza-tragedien i Bangladesh. Da myndighetene skulle ...