Fotocredit: Henriette Falkum

Fylkesstyret

Dette er MDG Vest-Agders fylkesstyre som tar for seg hele fylkets politikk og miljøspørsmål. Styret blir valgt hver januar og varer ett år om gangen. De har møter annen hver måned og tar for seg det administrative og det overordnede politiske.

29. januar 2016

Styreleder

Navn: Anna Despard Asgard
Alder: 42
Bosted: Kristiansand
Yrke: Rådgiver

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Jeg mener at klima- og miljøsaken er den absolutt viktigste utfordringen vi står overfor de neste årene. MDG er et parti som tenker annerledes enn gråpartiene, og som stiller rettmessige spørsmål ved måten vi lever på og hvordan vi kan få det enda bedre uten at det bare innebærer økt forbruk. Jeg mener at et menneskevennlig samfunn er ensbetydende med bærekraft og hensyn til miljø. Derfor er MDG det eneste naturlige valget."

Nestleder

Navn: Birte Simonsen
Alder: 68
Bosted: Kristiansand
Yrke: Universitetslektor

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Bidra til at de neste generasjonene får en bra klode å vokse opp på."

Kasserer

Navn: Ida Jordal
Alder: 31
Bosted: Lyngdal
Yrke: Jurist

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Jeg meldte meg inn i partiet fordi det er det eneste partiet som tar inn over seg at evig vekst ikke er mulig, og at de kuttene i klimagassutslipp vi nødvendiges må gjennomføre er så store at det også må påvirke livsførselen til den enkelte. Har ambisjoner om å bidra til at partiet skal komme over sperregrensen i storingsvalget 2017! "

Styremedlem

Navn: Knut S. Rosenlund
Alder: 49
Bosted: Mandal
Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Ble opptatt av klimaet da jeg fikk barn. Jeg synes det er forferdelig å overlate Moder Jord til dem i en slik skrøpelig forfatning. "

Grønn Ungdom representant

Navn: Nathaniel Lyngmo Steinhaug
Alder: 17
Bosted: Vennesla
Yrke: Elev på videregående skole

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Jeg ønsker å fremme grønn politikk."

Grønt Kvinnenettverk og vara

Navn: Elisabeth Lindland
Alder: 44
Bosted: Mandal
Yrke: Lærer

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:
"Norge skal bli mer enn verdens beste land å bo i, vi skal også bli et godt land for resten av verden i solidaritet med mennesker, dyr, natur og ikke minst fremtidige generasjoner. "

Sekretær

Navn: Erik Hoffmoen
Alder:
Bosted: Mandal
Yrke:

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:

Varamedlem

Navn: Mira Svartnes Thorsen
Alder:
Bosted:
Yrke:

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjement:

Varamedlem

Navn: Torgrim Olsen
Alder: 57
Bosted: Mandal
Yrke: Student UiA

Ambisjoner/mål i forbindelse med MDG engasjementet:
De grønne er en internasjonal bevegelse som jobber for et medmenneskelig samfunn i balanse. Vi er et blokkuavhengig parti som bygger på solidaritet med naturen, de svakeste og kommende generasjoner. Som et parti som bygger på ikke voldelige konfliktløsninger er det viktig å fremme sosial likhet og rettferdige løsninger både nasjonalt og i fora internasjonalt der Norge er part.

MDG er en del av en verdensomspennende bevegelse som ser nødvendigheten av en total omlegging av måten vi lever på for å kunne sikre livsgrunnlaget videre på kloden.Viktige saker i valgkampen blir å jobbe for nye grønne arbeidsplasser, borgerlønn, klimautfordringene, jordvern og tema knyttet til kysten som tareskogen, lokal oljeboring, plastforurensing og vindkraft.